Skidikantista

Skidikantti™-ohjelman tavoitteena on elämänhallinta ja jämäkkyys. Lasten koulutuksissa harjoitellaan selviytymistä erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa (kaveruus, ryhmässä olo, sosiaalinen viitseliäisyys) ja riskitilanteissa .

Ammattilaisille keskeisiä teemoja ovat vuorovaikutussuhteet, aggression kohtaaminen, ryhmäyttäminen, laumanjohtajuus ja kuinka opetan skidikantti-taitoja lapsille. Ammattikoulutuksen pohjalta ohjelma on integroitunut osaksi eri alojen ammattilaisten työtapaa esim. kouluissa, päiväkodeissa, terapiatyössä, lasten- ja nuorisokodeissa, nuorisotyössä, leireillä, kuntoutusohjelmissa, harrastuspiireissä, partiossa jne.

Monet vanhemmat ovat löytäneet uusia tapoja kasvattaa ja olla vuorovaikutuksessa lastensa kanssa ohjelman avulla. Ja tietysti tuhannet lapset ovat hyötyneet harjoittelusta ryhmissä, kouluissa, päiväkodeissa jne.

Historiikki

Lisää Skidikantin yli 20-vuotisesta historiasta voit lukea tästä.

Tutkimukset

Lista Skidikantista tehdyistä alan tutkimuksista on tässä.