Statusliikkuvuus

by Aila Juvonen on February 1, 2018

Statukset ovat kuin paikkoja, joihin asetumme.
Ihminen elää elämäänsä tilanteesta toiseen. Hän joutuu orientoitumaan aikaan, paikkaan, yhteiskuntaan, toisiin ihmisiin, omaan ikään, kulttuuriin jne. Statukset ja roolit auttavat meitä luovimaan tilanteesta toiseen. Ne toimivat suojana, apuna ja strategioiden välineinä, kun asetumme osaksi liikkuvaa kokonaisuutta nimeltä elämä.
Status-liikkuvuus tarkoittaa kykyä määrittää oma asemansa tilanteen mukaan.

Aikuinen on suhteessa lapseen ylä-statuksessa. Hän voi kuitenkin asettua lapsen kanssa jossain tilanteessa rinnakkaiseen statukseen silloin, kun tarvitsee luottavaa yhteyttä kommunikointiin.
Lapsen alapuolelle ei ole hyvä asettua. Lapsen täytyy luottaa, että aikuinen on aina vahvempi ja siten lapsen tukena ja apuna kasvamisen aikana.

Kurssilla harjoittelemme erilaisia statuksia äänenkäytön, keho-asentojen ja asenteen avulla.

Alempaan statukseen asettautuminen on usein tarkkailevien lasten mielipaikka. Se antaa tilaa hahmottaa kokonaisuuksia, olla vähän kuin vapaamatkustaja muiden mukana ja mahdollistaa toimintaa useaan suuntaan.
Joskus lapsi tottuu ottamaan ala-statuksen tilanteessa kuin tilanteessa. Hän ei osaa vahvistaa asemaansa tarvittaessa, alistuu silloinkin, kun siitä on hänelle haittaa.

Joskus taas lapsi tottuu toimimaan ylä-statuksessa. Hän hakee aina johtajan paikkaa ja kun se ei ole tarjolla, hän jättäytyy toiminnasta ulos. Syynä voi olla kykenemättömyys asettaa itseään monimutkaiseen tilanteeseen, joka syntyy esim. silloin, kun lapsia on useampia. Lapsi saattaa hakeutua nuorempien lasten joukkoon, jolloin hän voi koko ajan ohjata toimintaa alueelle, jonka hän hallitsee. Itselle riskitön toiminta ei kuitenkaan lisää taitoja ja siksi on tärkeää, että lapset oppivat toimimaan eri rooleissa ja statuksissa.
Jos sosiaalisia taitoja ei ole, voi lapsi tavoitella ylästatusta voimakeinoin. Hän heikentää muita haukkumalla, kiusaamalla ja häpäisemällä. Jos näin tapahtuu esim. koululuokassa, koko yhteisö kärsii “huonosta johtamisesta”.

Lapsille on tärkeää nähdä eri strategioiden edut ja haitat. Vasta ymmärryksen kasvaessa osaamme toimia yhteisössä eri tavoin tilanteesta riippuen. Aikuisen tulee tukea tätä monipuolisuuden tavoitetta lapsen matkalla aikuisuuteen.

Previous post:

Next post: